Adoracja Baranka

Blisko 600 lat temu w Gandawie zmarł najsłynniejszy gandawski artysta, Hubert van Eyck, starszy brat Jana, który wraz z nim jest autorem wspaniałego Ołtarza Gandawskiego Adoracja Baranka Mistycznego. Nigdy wcześniej przed nim ani po nim nikt takiego wspaniałego ołtarza nie namalował.

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki 1J 2, 17

Adoracja Baranka Mistycznego

Adoracja Baranka Mistycznego.
Już sama nazwa budzi fascynację i jest tajemnicą a co dopiero Jego Piękno.Wpatrzmy się dzisiaj w ten cudowny ołtarz, który Gandawie przynióśł splendor i chwałę i podziwiajmy to czego dokonały ręce mistrza bo chociaż my odejdziemy to tak będzie aż do końca czasów.
Chwała i cześć Barankowi!

Ołtarz Baranka Mistycznego
Hubert van Eyck, największy malarz wszechczasów, rozpoczął to dzieło; jego brat Jan, który zajął drugie miejsce w malarstwie, wykonał to żmudne zadanie na zlecenie Joosa Vijda.
Powierza ci to dzieło 6 maja 1432 roku.
Podziwiaj, co mają Ci znakomitego do przekazania. Podziwiaj czego dokonali! „

Czterowiersz na ramie panelu środkowego zawiera istotne informacje o poliptyku. 6 maja 1432 roku poliptyk został po raz pierwszy ustawiony w kaplicy kościoła w Gandawie. Burzliwa historia Ołtarza w Gandawie to historia wojen, pożarów i kradzieży. Po II wojnie światowej Ołtarz Gandawski powrócił do kaplicy w katedrze św. Bawona, a w 1986 roku Poliptyk przeniesiono do kaplicy Villa Chapel. Obecnie, po gruntownej restauracji nabrał znowu blasku i olśniewa niezniszczalnym pięknem. Pięknem Baranka Mistycznego.
Hubert & Jan van Eyck -- The Adoration of the Mystic Lamb, Ghent Altarpiece, 1432. Lamb of God, a symbol of Christ
Ofiara Mistycznego Baranka
Jan van Eyck, Hubert van Eyck Maryja Dziewica, Ołtarz Baranka Mistycznego,
http://legacy.closertovaneyck.be/#viewer/id1=9&id2=0
Bóg Ojciec. Jezus Chrystus.
Głowa Jego i włosy – białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. 
Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód.
W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry.
A Jego wygląd – jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy.
Van Eyck Painting - Detail Of God The Father by Van Eyck

Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie.
 Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze Mną w bieli, bo są godni.
 Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę.
I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami.  Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów
.
size: 24x18in Art Print: Ghent Altarpiece by Jan and Hubert Van Eye :
A oto w niebie stał tron
i na tronie [ktoś] zasiadał.
 A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika,
a tęcza dokoła tronu – podobna z wyglądu do szmaragdu.
 Dokoła tronu – dwadzieścia cztery trony,
a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców,
odzianych w białe szaty,
a na ich głowach złote wieńce
.
Apokalipsa Św. Jana, 4, 2-4)

Art historians are divided over whether the artist intended to represent God the Son or God the Father
 Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy,
a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc:
«Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni 
!
cauldronandcross:
“ Detail of the Ghent Altarpiece by Jan van Eyck 1432
”
One of the best parts of the art history section of my interdisciplinary humanities course is getting to blow my students’ minds with Jan van Eyck on a regular basis.
Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem.
 Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby,
która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi.
 Przyjdę niebawem:
Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał!
 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz.
I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego,
Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.
 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

(Apokalipsa Świetego Jana, 3, 9-13)

J. van Eyck: L'Adorazione dell'Agnello Mistico (dett.Dio) #MuseoIdeale #art @MariaSuu @circeanna @redne2013 @slvpapa
 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz.
I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego,
Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.
 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

(Apokalipsa Świetego Jana, 3, 9-13)

Jan Chrzciciel
Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga.
 Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się!
Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie.
 Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze Mną w bieli, bo są godni.
 Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę.
I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami.  Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
Chóry anielskie czyli Spiewające Anioły niebieskie z ołtarza
Modlitewne skupienie aniołów u stóp baranka
Adoracja czyli samo centrum. Baranek bez skazy.
Adoruje Go hierarchia kościoła
Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc,
boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone
.
czyli papieże i biskupi i wszyscy purpuraci od wieków i od początku istnienia
Zasiadającemu na tronie
i Barankowi
błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!
kobiety: królowe, matki, żony, panny i wdowy
opłukali swe szaty,
i w krwi Baranka je wybielili.
Dlatego są przed tronem Boga
i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy.
A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi.
16 8 Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć,
i nie porazi ich słońce ani żaden upał,
17 bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu,
i poprowadzi ich do źródeł wód życia:
i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu
oraz poganie i Żydzi też trwają w postawie adoracji, przynajmniej na ołtarzu w Gandawie, który wymalowali 600 lat temu genialni bracia artyści
anioł Zwiastowania czyli Archanioł gabriel z górnej tablicy Ołtarza
Maria w scenie Zwiastowania, górna część Ołtarza, która jest zapowiedzią Baranka mistycznego i wprowadzeniem oraz przygotowaniem do Jego adoracji
Hubert i Jan van Eyck, kreatorzy i twórcy artystycznego Baranka Mistycznego

https://www.sintbaafskathedraal.be/en/history/the-ghent-altarpiece/

Ołtarz udostępniony w bardzo wysokiej rozdzielczości

http://closertovaneyck.kikirpa.be

a gdyby ktoś chciał, to są nawet puzzle. Do Baranka Mistycznego każda droga i układanka jest dobra. Dopiero jak ułożymy swoje puzzle zobaczymy Go w całej krasie i w całym swoim pięknie, i to po stokroć wspanialszym od tego z przepięknego Ołtarza Gandawskiego.

Jedyny minus, że czeka sie ponad tydzień i płaci ponad 40 dolarów. Adorować Baranka można dziś i to bezpłatnie w każdej świątyni, bazylice i katedrze, a nawet małym górskim kościółku. I tam dopiero lśni blaskiej całej swej mistycznej aury i wiecznego piękna.

Na koniec na ostatni piątek lata AD 2020, roku pandemii, adorując Baranka Mistycznego na wszystkich ołtarzach świata – proponuję – zmówmy Litanię do Najświętszego Sakramentu:

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Chlebie żywy, któryś z nieba zstąpił, – zmiłuj się nad nami. (powtarzaj)
Boże, nasz Zbawicielu,
Chlebie wyborny,
Sprawiedliwa i czysta Ofiaro,
Pokarmie Aniołów,
Manno ukryta,
Chlebie nadprzyrodzony,
Słowo Wcielone,
Mieszkający między nami,
Hostio święta,
Kielichu z Krwią Przenajświętszą błogosławiony,
Tajemnico wiary,
Czcigodny Sakramencie,
Ofiaro nad wszystko najświętsza,
Prawdziwe przebłaganie za żywych i umarłych,
Niebieskie lekarstwo, które leczysz nasze winy,
Cudzie zdumiewający,

Najświętsza męki Pańskiej pamiątko,
Świadku Boskiej miłości,
Obfitości Boskiej hojności,
Najświętsza i Najwspanialsza Tajemnico,
Lekarstwo nieśmiertelności,
Mocy ożywcza Sakramentu,
Chlebie wszechmocnością słowa Ciałem się stający,
Bezkrwawa Ofiaro,
Boski Pokarmie,
Uczto niebieska, przy której posługują Aniołowie,
Sakramencie pobożności,
Zobowiązujący do miłości,
Ofiarowujący się i Ofiaro,
Słodyczy duchowa,
Posiłku błogosławionych,
Zadatku przyszłej chwały,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!

Od niegodnego spożywania Ciała i Krwi Twojej, – wybaw nas, Panie!
Od pożądliwości ciała,
Od pożądliwości oczu,
Od pychy żywota,
Od wszelkiej okazji do grzechów,
Przez Twoje pragnienie, z jakim ostatnią Paschę z uczniami spożyć chciałeś,
Przez wielką pokorę, z którą uczniom obmyłeś nogi,
Przez wielką miłość ku nam, z której Boski Sakrament wziął początek,
Przez Krew Twoją Najświętszą, którąś nam na Ołtarzu zostawił,
Przez pięć ran Ciała Twego, któreś dla nas poniósł,
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas do częstej Komunii św. przez prawdziwą pokutę doprowadzić raczył,
Abyś od małoduszności, niedowiarstwa i niewrażliwości serca zachować nas raczył,
Abyś wszelkich pożytków płynących z Najświętszego Sakramentu nam udzielić raczył,
Abyś umierających na drogę wieczności posilić raczył, Synu Boży,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

W.: Bądźże pozdrowiony, anielski Chlebie,
O.: W tym Sakramencie wielbimy Ciebie.

Módlmy się.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiąt­kę Twej męki, daj nam taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupie­nia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close