Płacząca Madonna

Płacząca Madonna czyli Maryja Matka Boża zwana Weeping Mary to bardzo częsty i znany motyw sztuki. Zwłaszcza latynoamerykańskiej. Dzisiaj kalendarz wspomina La Salette i objawienia Matki Bożej, kiedy zapłakała nad ludźmi i ich życiem dalekim od Bożego nakazu. Od tamtej pory minęły 174 lata ale niewiele się zmieniło, chociaż powstało wspaniałe alpejskie sanktuarium Matki Bożej płaczącej w La Salette. Według kalendarza przedsoborowego był to dzień i święto obchodzone w kościele jako dzień Matki Bożej Bolesnej.

Vicente LÓPEZ PORTAÑA (Valencia, 1772 – Madrid, 1850). “Inmaculada”

Kiedy matka płacze?! Jasne, może płakać ze szczęścia. Ale może też płakać z bólu i smutku, kiedy widzi jak dzieci się marnują i idą na zatracenie. Dlatego we Francji, porewolucyjnej Francji, w gminie gdzie jest tak cudowne sanktuarium mieszka zaledwie kilka osób we Francji katedr, wspanialej dumnej Francji, Matka Boża może płakać. Nie mówię, że w Polsce ma tylko powody do radości, ale na pewno nie ma ich tylu aby płakać, co we Francji.

Carlo Francesco Nuvolone, La Inmaculada Concepción, 1635. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que, por una gracia especial de Dios, Ella fue preservada de todo pecado desde su concepción.El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre 854, en su bula Ineffabilis Deus.
Carlo Francesco Nuvolone, La Inmaculada Concepción, 1635. La Inmaculada Concepción de María, Niepokalane Poczęcie, 1635. Niepokalane Poczęcie Maryi to dogmat wiary, który głosi, że dzięki szczególnej łasce Bożej została zachowana od wszelkiego grzechu od poczęcia. Dogmat został ogłoszony przez papieża Piusa IX 8 grudnia 854 roku w spcjalnej bulli Ineffabilis Deus.

Dlatego płacze. Płacze jak widzi co Jej dzieci zrobiły ze swoim majątkiem. Notre Dame de Paris, pierwsza Dama Paryża gorzko płacze jak widzi nie tylko współczesne pokazy mody, ale sądzę, że płacze również jak widzi kto rządzi we Francji. Ja płaczę na ten widok, to tym bardziej Ona płacze. Ona Niepokalana. Niepokalanie poczęta płacze. Kiedy Murillo Ją malował modlił się litanią do Niepokalanie Poczętej. Dlatego tak pięknie Ja wymalował. A my? Ile razy odmawialiśmy Litanię do Niepokalanie Poczętej? Przyznam, że ja nie odmawiałam jeszcze nigdy. Dlatego najwyższy czas to naprawić. Nic nie zrobimy bez Niej. Nic nie zrobimy bez Niepokalanej w tym pokalanym świecie. W tym świecie możemy tylko przeżyć z Nią. Niepokalna. Dlatego proponuję Litanię do Niej. Sama ją odmówię po raz pierwszy w życiu. Przepraszam Cię najczystsza Niepokalana, że dopiero dzisiaj i dopiero po raz pierwszy. Dopiero w dniu kiedy płaczesz nad naszymi grzechami. Przepraszam Cię najsłodsza Moja i modlę się słowami Litanii do Ciebie Niepokalana.

la inmaculada concepcion de jesus virgen maria | MURILLO, Bartolomé. Inmaculada Concepción (La Colosal). 1650
MURILLO, Bartolomé. Inmaculada Concepción (La Colosal). 1650  Litania do Niepokalanego Poczęcia
MURILLO, Bartolomé. Niepokalane Poczęcie (Kolosalne). 1650 + Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Jezu Chryste, wysłuchaj nas. Jezu Chryste, posłuchaj

Dlaczego potrzebne są jej łzy? Wiemy, że Ona jest Współodkupicielką, ale czy ciagle potrzeba Jej łez? Dzieci jak widzą łzy Matki chcą ją przecież pocieszyć i przepraszają a nie doprowadzają do jeszcze większych spazmów. Jeżeli Matka Boża płacze już 176 lat a dalej nie ma poprawy, tylko jest gorzej to jak ma nie plakać?!

The Immaculate Conception of El Escorial | 1660-1665. Oil on… | Flickr
Jeszcze jedna Niepokalana Murillo, ta sama a przecież inna i nastepna Litania odmówiona przez Niego dziś ozdabia pałac królewski w Eskorialu, Museo Nacional del Prado, Madrid.
Virgin Mary and Crescent Moon
Murillo 1662
"María cumplió perfectamente con la voluntad de Dios en su vida y eso es lo que la llevó a llegar a la gloria de Dios." Inmaculada Concepción (Murillo, 1662)
Murillo

Jusepe de Ribera
The Immaculate Conception
Museo del Prado, Madrid
Jusepe de Ribera
The Immaculate Conception
Museo del Prado, Madrid

Czasy pandemii otworzyły przed nami nowe możliwosci techniczne, bo możemy o każdej porze dnia i nocy praktycznie łaczyć się duchowo na Eucharystii z całym światem gdyż dostępna jest liturgia on line nawet w nocy kiedy na drugiej półkuli jeszcze w najlepsze trwa dzień i życie kwitnie i oddycha pełną piersią. Oczywiście Eucharystia jest spotkaniem z Osobą Chrystusa i on line można doświadczyć tego spotkania tylko duchowo, nie można wziąć Jego Przenajświętszego ciała do rąk, nie można Go dotknąć. Nikt przecież nie chce się całować przez szybke ekranu nawet z najnowocześniejszej plazmy. Pocałunek smakuje najbardziej tylko mouse-to- mouse jak mówi Biskup Barron czyli usta – usta. I wtedy jest najwspanialszy bo czujemy Jego słodycz.

Have a wonderful Immaculate Conception feast day! The Immaculate Conception by Sassoferrato
Giovanni Battista Salvi, genannt Il Sassoferrato, 1609 Rom 1685,
The Immaculate Conception by Sassoferrato sprzedana przez dom aukcyjny Hampel w monachium za 30 000 euro
jedna z wersji; inna w Luwrze
https://www.ngv.vic.gov.au/essay/sassoferrato-at-the-national-gallery-of-victoria/

Ale on line sprawiło, że mamy możliwość zobaczyć piękno katolicyzmu nie tylko w Polsce ale również w Europie i na całym świecie. Piękno świątyń, niezwykłe dekoracje kwiatowe, wspaniałe ornamenty, zabytki. Przecież nikt z nas choćby żył sto lat nie jest w stanie wszystkiego zobaczyć. A w ten sposób poznajemy również naszą cudowną ojczyznę, i te zakątki do których nie dotarliśmy jeszcze w realu. Dlatego cieszmy się tym co mamy i dziękujmy Bogu, bo to jest jakaś pozytywna strona tej sytuacji w której świat się znalazł w XXI wieku.

Myślę, że w świecie w którym żyjemy, a który lubi bardziej czytać o upadku człowieka niż o jego wielkości, woli nurzać się jego nędzy niż zanurzać w pięknie i czystości, która jaśnieje z Maryi. Dlatego Ona płacze. Każdy by płakał. Mnie też chce sie płakać jak to widzę. I pytam dlaczego ludzie wolą czytać o brudzie grzechu i dalej kupują śmierdzące grzechem gazety zamiast zachwycać się dziewiczościa i czystością Matki Bożej? Ona płacze. Tak, płacze. Jak ma nie płakać, jeśli to widzi. jesli widzi, że jej dzieci wybierają jakieś skalane grzechem obrazy zamiast wpatrywać się w jej przeczyste oblicze! Przestanie płakać jeśli ludzie zaczną patrzeć na Jej piękno, porzucą brud i zepsucie moralne tego świata, obmyją się z tego błota a wzniesiosą swe oczy na jej świętą jasną twarz! Wtedy jej łzy otrzemy alb same obeschną. Dzisiaj Jej łzy ciągle płyną. I to nie tylko w sanktuarium La Salette, bo póki co jedyne miejsce gdzie się śmieje to sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie!

Niepokalana i jej triumf nad światem

Dzisiaj Jej Święto i sobota, więc nie możemy zrezygnowac z litanii, która jest cudownym poetyckim uczczeniem Jej przymiotów. Proponuję więc podobnie jak wczoraj do Pana Jezusa Mistycznego Baranka dzisiaj do Maryi. I tak każdego dnia. Na przemian. Poezja Jezusowa i Maryjna, którą zaczniemy się karmić odmieni nie tylko naszą duszę, serce i umysł, ale uleczy również nasze chore ciała. No to zapraszam. I Go!

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Maryjo Saletyńska, Matko Boża, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Królowo i Matko ludzi, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Posłanniczko Miłosierdzia Bożego, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Pośredniczko wszechmocna, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Ofiaro pokuty i zadośćuczynienia, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Ognisko gorliwości i apostolstwa, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Mistrzyni prawdziwej pobożności, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Źródło zbawienia dla biednych grzeszników, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, przypominająca światu sprawiedliwość Bożą i karę za grzechy, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, z dobrocią nalegająca, abyśmy się do Ciebie nieustannie uciekali, módl się za nami.

Maryjo Saletyńska, pragnąca być znaną i wzywaną po całym świecie, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, Przykładzie skromności i prostoty, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, Światło zaślepionych i nieoświeconych, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, potępiająca zmysłowość i bezwstydne uciechy świata, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, nakłaniająca nas do opanowania wstrzemięźliwości, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, wzywająca do posłuszeństwa i uległości, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, przynaglająca grzeszników do nawrócenia i pokuty, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, obiecująca liczne łaski tym, którzy się nawracają, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, zachęcająca sprawiedliwych do gorętszej pobożności, módl się za nami.
Matko Saletyńska, rzewnie płacząca nad złością i niedolą naszą, módl się za nami.
Matko Saletyńska, powstrzymująca ramię Syna na nas rozgniewanego, módl się za nami.
Matko Saletyńska, skarżąca się na nieświęcenie niedzieli i na bluźnierstwa, módl się za nami.
Matko Saletyńska, żaląca się na znieważanie rzeczy świętych, módl się za nami.
Matko Saletyńska, trwożąca swymi groźbami cały świat, módl się za nami.
Matko Saletyńska, troszcząca się o nas, pomimo naszej niewdzięczności, módl się za nami.
Matko Saletyńska, zalecająca modlitwę rano i wieczorem, módl się za nami.
Matko Saletyńska, przypominająca czule Mękę Swego Boskiego Syna, módl się za nami.
Matko Saletyńska, troszcząca się o nasz chleb powszedni, módl się za nami.

Matko Saletyńska, darząca nas źródłem cudownej wody, módl się za nami.
Matko Saletyńska, lecząca wszelkie choroby, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Opiekunko biednych dzieci, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Pocieszycielko chorych i strapionych, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Nadziejo i Pociecho rozpaczających, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Podporo Kościoła pielgrzymującego, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Orędowniczko Kościoła cierpiącego, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Chwało Kościoła uwielbionego, módl się za nami.

Przez Twoje żałosne napomnienia spraw, abyśmy byli posłuszni Twemu Synowi, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje obfite łzy wyproś nam żal za grzechy, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje niesłychane cierpienia, uproś nam łaskę zdania się na wolę Bożą w dolegliwościach życia, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje Zjawienie i cuda wzmocnij wiarę i zgodę wzajemną w Twym narodzie, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje spojrzenia zwrócone ku Rzymowi, wzbudź w nas gorliwe przywiązanie do Kościoła katolickiego, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoją niewysłowioną tkliwość spraw, abyśmy Ciebie coraz bardziej kochali, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoją porywającą piękność spraw, abyśmy za niebem tęsknili, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje nowe Wniebowzięcie pociągnij nas wszystkich do Siebie. prosimy Cię, Maryjo.

Baranku Boży, który gładzisz, grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Matko Boska Saletyńska – Pojednawczyni grzeszników.
Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty w nieskończonym miłosierdziu Swoim zesłałeś na saletyńską górę Najdroższą Swą Matkę, aby nas nakłaniała do spełniania chrześcijańskich obowiązków, spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i poruszeni Jej napomnieniami, złagodzili przez naszą pokutę na ziemi Twój gniew sprawiedliwy i z Tobą w niebie królowali na wieki. Amen.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close