„Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz…”

Dzisiaj świętują Archaniołowie. Michał, Rafał i Gabriel. Cóż za piękne Imiona. Każdy z nich jest wysłannikiem dobrych wiadomości od Boga. Bo Oni po to są i po to istnieją. Aby przekazywać nam dobre wieści od Boga. I chronić nas. Czasem nawet przed nami.

Strzegą nas na ziemi, a w niebie pełnią służbę przed Bogiem. Lepszych stróżów nie możemy sobie wyobrazić.

Luca Signorelli - The Archangel Gabriel - Walters 37520.jpg
Archanioł Gabriel, Luca Signorelli XIV wiek
https://art.thewalters.org/detail/36737

Ten cudowny, anielski temat – a jakże – był również tematem malarstwa na przestrzeni wieków i nie było epoki, w której nie malowano by Aniołów.

Gabriel pojawia się na obrazach Zwiastowania. Jest zachwycający w swej urodzie. Myślę, że to dlatego Bóg wybrał go bo nosi takie właśnie imię. Albo dlatego nosi takie imię bo Bóg go wybrał. Gabriel to Mąż Boży. Jest odważny jak mężczyzna i męski jak mężczyzna, chociaż aniołowie nie maja płci bo to duchy czyste. Gabriel to wojownik ale jednocześnie pełen mądrości i wyczucia wysłannik Boży z wieścią do Maryi.

Annibale Carracci, L'Arcangelo Gabriele, 1588.jpg
Annibale Carracci i jego Gabriel

Aureliusz Augustyn pisze w Państwie Bożym:
Jeżeli tak się rzeczy mają, to duchy owe, które zwiemy aniołami, w żaden sposób nie mogły na początku istnieć przez czas pewien jako duchy ciemności, lecz w chwili swojego stworzenia od razu stały się światłością (XI,11, por. XII,9)

Andrea del Sarto - Annunciation (detail) - WGA0412.jpg
Anioł Zwiastowania, Andrea del Sarto, 1528 Galleria Palatina (Palazzo Pitti), Florence
Matthias Grünewald - The Annunciation (detail) - WGA10752.jpg
Mathias Grunewald, Anioł Zwiastowania z Ołtarza z Isenheim, Musée d’Unterlinden, Colmar
Guido Reni ange de l'annonciation St Petersboug.jpg
Guido Reni i jego przepiękny Anioł Zwiastowania
Święty Archaniele Gabrielu, zwiastunie cudu Wcielenia, miej w opiece nowo narodzone dzieci, aby żyły w pokoju i szczęściu. Miej w opiece również ludzi młodych, pomóż im zachować serca i ciała w czystości. Niech Maryja – Czysta Dziewica – będzie dla nich wzorem, a przez Jej wstawiennictwo – niech trwają w radości i wdzięczności. Święty Archaniele Gabrielu, Twej opiece powierzam wszystkich, których kocham. Spraw, aby zawsze ufali Panu, szczególnie w godzinie próby, gdy zawodzi wszelka ludzka pomoc. Przypominaj im krzepiące słowa wypowiedziane w dniu Zwiastowania, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Amen.
La anunciación (Murillo, h. 1660).jpg
Murillo i jego Gabriel w scenie z Maryją, kiedy obwieszcza Jej Boża wolę; zauważmy, że na każdym obrazie albo klęczy przed Nią albo pada na twarz, bo jest dżentelmenem, a wie, że Ona jest wybrana przez Boga i jest największa, więc na Jej obraz zgina się każde kolano nawet Archanioła Gabriela
Obrazów Gabriela jest wiele setek, w Prado jest przynajmniej setka, a gdzie reszta świata
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-annunciation/971fbc95-3a0d-4559-8859-270e54bc153c

Aniele! Pójdę za Tobą! Znamy tę deklarację. Pójdę za Tobą wszędzie – mówi zakochana dziewczyna do chłopaka. Albo on tak mówi do niej. Każdy z nas przeżył to przynajmniej raz.

Jaką słyszymy odpowiedź? Każdy (…) kto wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego. Jak to rozumiem. Bo to nie są proste słowa, chociaż wydają się proste. Jeśli raz wybrałam, każdej chwili wybierać muszę. Nie mogę wstecz się oglądać, jeśli chcę iść przed siebie. Jasne. Historia i przeszłość jest i to są fakty. Ale ważne jest teraz.

Dlatego nawet Jacek Malczewski namalował obrazek pod anielskim tytułem Aniele, pójdę za Tobą. Dokądkolwiek się udasz!

Aby zrozumieć istnienie aniołów trzeba wielkiej pokory.
Wszechogarniająca pycha współczesnego świata sprawia, że ludzie odrzucają ich istnienie i uważają, że rzeczywistość anielską można między bajki włożyć. Nic z tych rzeczy. Anioły istnieją tak jak my istniejemy. Ale żeby je zobaczyć, trzeba wielkiej pokory. Uczmy się jej więc od Aniołów i od samego Boga, Który jest tak pełen pokory, że  ciągle grzecznie i w cichości czeka na nasze nawrócenie. Poprośmy dziś naszego Anioła Stróża aby nam pomógł w nawróceniu. Każdego dnia Go prośmy. Wszyscy mamy ciągle przed sobą nawracanie. Nawracanie i wiarę. Wiarę w Ewangelię, jej Prawdę i cudowną rzeczywistość Aniołów. Nieziemską. Bo Anioł jest właśnie taki. Nieziemsko Piękny. Nie może być
przecież inny, skoro Bóg jest samym Pięknem, a Anioły istnieją po to aby adorowały Pięknego Boga, Który Jest Ucieleśnieniem Piękna. I wszystkich ludzi do Niego doprowadziły. Po to są Jego posłańcami.

Św. Michał staje w każdej sytuacji po stronie dobra człowieka, jednak przede wszystkim troszczy się o dobro Boga. Aniołowie są stworzeni dla chronienia ludzi w ich drodze do zbawienia. Rozmowa z profesorem filozofii Mieczysławem Gogaczem

Jan Ośko: – Czytając Biblię, można dowiedzieć się, że istnieje bardzo wiele różnych aniołów, nie znamy jednak ich imion, poza trzema archaniołami: św. Michałem, św. Gabrielem i św. Rafałem.

Luca Giordano - The Fall of the Rebel Angels - Google Art Project.jpg
Luca Giordano, Archanioł Michał Książę Niebieskiego Dworu i jego zastepów

Prof. Mieczysław Gogacz: – Wedle Dunsa Szkota, Bóg na początku świata stworzył nieskończoną ilość aniołów. Znamy tych, którzy mieli jakieś zlecenie dane ze względu na Chrystusa czy też wobec ludzi. Przypomnijmy, że aniołowie dzielą się na chóry. Podział ten dokonany jest ze względu na stan natury, łaski i chwały. Jest to podział teologiczny. Nazwy aniołom nadał Dionizy Areopagita, który wziął je z Objawienia Starego Testamentu. Serafini, Cherubini i Trony to ci, którzy bezpośrednio wpatrują się w twarz Boga, dla uwielbienia Boga. Kolejne chóry to: Panowania, które uczestniczą z polecenia Bożego w Jego mocy i wykonują polecone im zadania. Potem są same Moce, które rozumieją, co dzieje się między istotą a działaniem każdego bytu. Po Mocach są Władze, które wszelkie czynności ludzkie kierują do Boga. Kolejny chór to Księstwa, które pomagają w zarządzeniu, no i Archaniołowie i Aniołowie.

Luca Giordano | Saint Michael the Archangel | MutualArt
Luca Giordano, Archanioł Michał strąca zbuntowane anioły do otchłani

Archaniołowie zajmują się sprawami, które dotyczą społeczności czy większej ilości ludzi. Powołani są do zajmowania się sprawami ważnymi dla tych grup osób. Stąd ich pozycja jest istotna. Podam bliski mi przykład, ogrywają znaczącą rolę podczas uniwersyteckiego seminarium z historii filozofii, gdzie profesor wraz ze studentami zastanawiają się nad sprawami naukowymi. Ich sprawą są nie tylko naukowe posiedzenia, ale także dotyczące innych zagadnień. Kościół wymienia jeszcze Aniołów Stróżów, mają oni specjalne zadanie. Zajmują się uczuciami. Stoją na straży tego, aby uczucia nie odsunęły nas od prawdy, żebyśmy zawsze byli skierowani do tego, co prawdziwe. Taka jest ich urocza rola. Wszyscy aniołowie zajmują się tym, co zleci im Opatrzność, tzn. jest to troska Boga, żeby każdy człowiek skierowany był w Jego stronę, ponieważ jeżeli nie kieruje się do Boga, to skierowany jest do jakiegoś przeciwnika Boga.

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba

 Z walki z przeciwnikami Boga znany jest najbardziej św. Michał Archanioł.- Tak. Pewna grupa aniołów zachwyciła się sama sobą, uważali, że są tacy doskonali, mogą tak znakomicie poznawać, podejmować niezwykłe decyzje, wobec tego powiedzieli: my nie musimy podlegać Bogu, nie musimy Go słuchać. Padło wtedy słynne: Non serviam – nie będę służył. Św. Michał Archanioł stanął po stronie Boga. To Bóg ich strącił do piekła, ale Michał wystąpił przeciw nim, walczył z nimi i pokonał zbuntowanych aniołów.- W przypadku walki, także tej wewnętrznej, należy się odwoływać do św. Michała.- Św. Michał staje w każdej sytuacji po stronie dobra człowieka, jednak przede wszystkim troszczy się o dobro Boga. Aniołowie są stworzeni dla chronienia ludzi w ich drodze do zbawienia. A św. Michał Archanioł broni nas przed atakami złego ducha.- Św. Michał jest opiekunem Izraela, a co ciekawe także Niemcy wybrali go sobie za patrona.- Kiedyś podczas rozmowy u Ojca Świętego, ktoś postawił retoryczne pytanie, czy jest kraj, którego patronem nie jest św. Michał Archanioł. Objawił się on przecież jako obrońca ludzi w walce z szatanem. W historii zdarzało się, że gdy władzę sprawowali pobożni władcy, to obierali dla swojego kraju św. Michała Archanioła za patrona. Opiekuje się on zespołami ludzkimi, zajmującymi się ważnymi sprawami dla kraju. Zapewne Polska także oddała się pod opiekę św. Michała Archanioła. Każdy może oddać się pod jego opiekę. Jest nawet taka modlitwa, której uczy się dzieci: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw złu i zasadzkom czarta, bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie prosimy. A zaś książę wojska niebieskiego szatana i inne złe duchy mocą Boga strąć do piekła. Amen. Myślę, że każdy może zaprzyjaźnić się ze św. Michałem.

(cyt: za wywiad prof. Mieczysława Gogacza drukowany w katolickim tygodniku Niedziela – całość podaję w linku niżej)

http://www.niedziela.pl/…/Aniolowie-sa-stworzeni-dla…

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

Pin on Angels
Rafał pędzla Andrea Vaccaro z obrazu Rafał z Tobiaszem

Dobry święty Rafale, wzywam Cię jako patrona tych, których nękają choroby lub cierpienia cielesne. Ty przygotowałeś lekarstwo, które przywróciło wzrok Tobiaszowi. Twoje imię oznacza “Bóg uzdrawia”. Proszę Cię o pomoc w mojej potrzebie [tu wymienia się prośbę]. Jeśli taka jest wola Boża, ulecz mnie z choroby albo przynajmniej daj mi męstwo potrzebne do cierpliwego jej znoszenia jako zadośćuczynienia za moje grzechy i dla zbawienia mojej duszy. Naucz mnie łączyć swoje cierpienia z cierpieniami Jezusa i Maryi i szukać łaski Bożej w Komunii świętej i w modlitwie. Pragnę naśladować Twoją gorliwość w wypełnianiu woli Bożej we wszystkim. Tak jak młody Tobiasz wybieram sobie Ciebie za towarzysza podróży przez życie. Pragnę słuchać Twoich natchnień. Powierzam się Twej opiece, abym mógł w łasce Bożej dotrzeć do kresu ziemskiej podróży. Święty Rafale, stary Tobiasz powiedział, że jesteś “pomocą łaski Bożej”. Bądź moją pomocą i wyproś mi Bożą łaskę i to, co polecam Twemu potężnemu wstawiennictwu. Boski lekarzu, ulecz mnie, jak uleczyłeś niegdyś Tobiasza. Święty Rafale, którego nazywają “Boskim Lekarstwem” i “Aniołem zdrowia”, módl się za mną. Amen.Ku czci św. Rafała: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

W którąkolwiek stronę rzeczywistości by spojrzeć, jej granice są dla nas nieosiągalne. Patrząc w dal, mamy wszystkie powody do przypuszczeń, że chociaż najnowocześniejsze teleskopy sięgają odległości, od których aż w głowie się kręci, to przecież poza ich zasięgiem istnieją dalsze przestrzenie kosmiczne, w ogóle niedostępne w tej chwili ludzkiej obserwacji. Patrząc w głąb, w najmniejszą odrobinę materii, coraz więcej zdajemy sobie sprawę z tego, że moment, w którym będziemy mogli sobie powiedzieć, iż na temat struktury materii wiemy już wszystko, odsuwa się nam praktycznie w nieskończoność. W ten sposób nawet świat materialny świadczy o swoim pochodzeniu od nieskończonego Boga.

To zaś, że człowiek jest jedyną na tej ziemi istotą, zdolną rozpoznać tę bezgraniczność materialnego kosmosu, też zapewne coś znaczy. Czyż nie wolno nam dopatrywać się w tym znaku, że stworzeni zostaliśmy dla nieskończonego Boga? Że — jak powiada ostatni sobór — człowiek jest jedynym na tej ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego?

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Archanioł Michał z wagą pędzla XIX-wiecznego malarza niemieckiego Paula Emila Jacobsa, mało znanego w Polsce

Ale zapatrzyliśmy się ostatnio w bezkres materii i zmniejszyły się nasze zainteresowania bezkresem świata duchowego. Owszem, jesteśmy świadomi naszej niemożności całościowego ogarnięcia ludzkich dziejów, ludzkiej myśli, a nawet ludzkiej psychiki. Czyżby jednak świat ducha ograniczał się do człowieka? Warto zdać sobie sprawę z tego, że chociaż o aniołach wiemy z Bożego objawienia, przecież istnienia ich domyślali się najwybitniejsi filozofowie starożytności. Do jakiego stopnia problem bytów pośrednich — wyższych od człowieka, a przecież stworzonych i zależnych od Boga — zaprzątał umysły Platona, Arystotelesa i innych ojców filozofii, osobiście zorientowałem się dopiero w trakcie pracy nad przekładem dziełka św. Tomasza pt. O substancjach czystych. 

Angelologia to ocean. Cudowny i czysty. I najbardziej ekologiczny. Niezgłębiony chociaż zgłębiany od wieków. Obrazów anielskich są tysiące. Te kilka, które wybrałam to zaledwie kropelka w tym ogromnym bajecznie fascynującym oceanie, a nawet ta kropelka jest pełna uroku. Jakiż więc piękny musi być ocean niebieski pełen aniołów, którym przewodzi sam Wielki książę Archanioł Michał z Rafałem i Gabrielem przy boku. To niewyobrażalne.

https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/saint-michael-archangel/60682174-7834-4d2e-a3c9-7b1e0a952140

https://www.niedziela.pl/artykul/13807/nd/Aniolowie-1?fbclid=IwAR3EloaqvC5NEAppIyLaJOV_lfbnLoJ3PRUh5oezRt-mCWHQow8XwHwStEI

https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/altarpiece-of-the-annunciation/88f0c430-0d2c-46b1-9ab6-f712457b7e20?searchMeta=saint%20gabriel%20archangel

https://www.niedziela.pl/artykul/14032/nd/Aniolowie-cz-2?fbclid=IwAR3kZXsKbY_yc55r-mKsNqfwLTu6oYrPFYB86dD0eP4zdhxLC4Rj1FYlhkM

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close