Sjena palona

W Sienie w którąkolwiek poszlibyśmy stronę wszystko ma kolor sjeny palonej. Jak w czasach Etrusków. Bo też miasto w kolorze sjeny i umbry pochodzi z czasów etruskich. Wszystko poza katedrą. Ona ma inny kolor. Jasna, pełna światła i przypomina najwspanialsze koronki. Jest dziełem artystów z Pizy Nicolo Pisano i jego syna Giovanniego Pisano.

Otwórz oko intelektu i patrz na Mnie, a ujrzysz godność i piękność mojego stworzenia, obdarzonego rozumem. Poza pięknością, którą dałem duszy, stwarzając ją na obraz i podobieństwo moje, spójrz na tych co przyodziani są szatą godową miłości, ozdobioną mnóstwem prawdziwych cnót, ci zjednoczeni są ze Mną przez miłość. I przeto powiadam ci, że jeśli spytasz Mnie, kto oni? odpowiem ci (rzekło słodkie i miłościwe Słowo): oni to moje drugie Ja; bo zatracili i unicestwili swą wolę własną, i przyoblekli się w moją i zjednoczyli się i dostosowali się do niej

– pisze dzisiejsza Sienenka z kalendarza Katarzyna ze Sieny, Patronka Europy, dwudzieste czwarte dziecko małżonków ze Sieny w Dialogu o Opatrzności Bożej. A raczej dyktuje, bo nie pisała go, gdyż nigdy nie nauczyła się pisać, chociaż czytać ponoć umiała. Patrząc na Nią i nasza Faustynę można by pomyśleć, że Chrystus gustuje w analfabetkach. Nie, nic z tych rzeczy. On ceni inteligencję. Wrodzona i Bożą. A kto jak kto, ale zarówno Faustynie jak tym bardziej Katarzynie Bożej Inteligencji nie brakuje. No, bo trzeba inteligencji i odwagi, aby nazwać papieża tchórzem i pisać mu to jeszcze w liście. (…)

Dzisiejsza Siena ma prawie o połowę mniej mieszkańców niż w czasach Katarzyny, najsłynniejszej Sienenki obok Sienenczyka Donatello. W XIII wieku Siena miała prawie sto tysięcy mieszkańców, dzisiaj ledwie przekracza 50 tysięcy. Zaraza zniszczyła miasto, które było jednym z najbogatszych, miało pierwszy bank i od tamtej pory już się nie podniosło po tym jak prawie całe wymarło. Zmarła wtedy również Katarzyna w wieku 33 lat, bo pomagała chorym.

Siena Cathedral - Coronation of the Virgin mosaic.jpg
mozaika Koronacja Madonny na frontonie bazyliki

Modlitwa św. Katarzyny do Matki Bożej

O Maryjo, Świątynio Trójcy; Maryjo, Nosicielko Ognia.
Maryjo, Ziemio urodzajna. Ty jesteś tą młodą rośliną,
która dała nam wonny kwiat Słowa jednorodzonego, Syna Boga,
w Tobie bowiem zostało zasiane to Słowo.
Maryjo, Wozie Ognisty, Ty niosłaś ogień ukryty
i przysłonięty popiołem Twego człowieczeństwa.
O Maryjo, widzę, że Słowo, które dałaś, jest w Tobie,
nie będąc odłączone od Ojca.
W tym wszystkim ukazuje się godność człowieka,
dla którego Bóg uczynił tak wiele i tak wielkie rzeczy.
Dziś także, o Maryjo, w Tobie objawia się moc
i wolność człowieka, bowiem gdy Anioł posłany był do Ciebie,
aby Ci zwiastować tajemnicę daru Bożego,
Syn Boży nie zszedł do łona Twego
zanim nie zgodziłaś się w Twej woli.
On czekał u drzwi Twojej woli aż Mu otworzysz,
gdyż pragnął wejść do Ciebie i byłby nigdy nie wszedł,
gdybyś Mu nie była otwarła.
Pukała do drzwi Twoich, o Maryjo Boskość odwieczna,
lecz gdybyś nie otwarła, Bóg nie wcieliłby się w Tobie.
Do Ciebie się uciekam, Maryjo,
Tobie oddaję moje błaganie za słodką oblubienicą Chrystusa
oraz za Jego Wikariusza na ziemi,
ażeby do prowadzenia Kościoła świętego
otrzymał światło rozwagi i roztropności.
Amen.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
wnętrze wspaniałej katedry w Sienie
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Otwórz oko intelektu i patrz na Mnie, a ujrzysz godność i piękność mojego stworzenia, obdarzonego rozumem. Poza pięknością, którą dałem duszy, stwarzając ją na obraz i podobieństwo moje, spójrz na tych co przyodziani są szatą godową miłości, ozdobioną mnóstwem prawdziwych cnót, ci zjednoczeni są ze Mną przez miłość. I przeto powiadam ci, że jeśli spytasz Mnie, kto oni? odpowiem ci (rzekło słodkie i miłościwe Słowo): oni to moje drugie Ja; bo zatracili i unicestwili swą wolę własną, i przyoblekli się w moją i zjednoczyli się i dostosowali się do niej – pisze Katarzyna w Dialogu o Opatrzności Bożej. A raczej dyktuje

Val d’Orcia, jesień 1377
Potęgo Ojca Przedwiecznego, pomóż mi. Mądrości Syna Bożego, oświeć oko mego intelektu. Słodka łaskawości Ducha Świętego, rozpal me serce i zjednocz je z Twoim sercem. Boże Wiekuisty, wyznaję, że potęga Twoja jest tak wielka i wszechmocna, że może uwolnić Kościół i lud Twój, może wyrwać lud ze szponów szatana, wstrzymać prześladowania Kościoła świętego, a mnie dać siłę i zwycięstwo nad moimi nieprzyjaciółmi. Wyznaję, Boże, iż mądrość Twego Syna, co jest jedno z Tobą, może oświecić oko mego intelektu oraz oko intelektu Twojego ludu, może  rozproszyć ciemności wokół Twojej Oblubienicy. Miła Dobroci Wiekuista, wyznaję, że łaskawość Ducha Świętego i płomienna Twa miłość chce rozpalić i zjednoczyć z Tobą moje serce oraz serca wszystkich rozumnych stworzeń.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
O, Boże, Ty co wszystko wiesz, wszystko chcesz i możesz, błagam Cię, wysłuchaj moich próśb. O, potęgo Ojca Przedwiecznego, o mądrości Syna Jednorodzonego, zaklinam Cię na drogocenną Twą krew! O, łaskawości Ducha Świętego, o ogniu i niezgłębiona miłości, co przymocowałaś i przybiłaś Syna Bożego do krzyża, proszę Cię, okaż miłosierdzie światu i zlej żar miłości na Kościół święty, aby cieszył się pokojem i jednością. Boże, Boże mój, nie chcę, żebyś dłużej zwlekał! Niechaj Twa nieskończona dobroć zmusi Cię do otwarcia oka Twego miłosierdzia.
Jezu słodki, Jezu miłości.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.

O, Boże, Ty co wszystko wiesz, wszystko chcesz i możesz, błagam Cię, wysłuchaj moich próśb. O, potęgo Ojca Przedwiecznego, o mądrości Syna Jednorodzonego, zaklinam Cię na drogocenną Twą krew! O, łaskawości Ducha Świętego, o ogniu i niezgłębiona miłości, co przymocowałaś i przybiłaś Syna Bożego do krzyża, proszę Cię, okaż miłosierdzie światu i zlej żar miłości na Kościół święty, aby cieszył się pokojem i jednością. Boże, Boże mój, nie chcę, żebyś dłużej zwlekał! Niechaj Twa nieskończona dobroć zmusi Cię do otwarcia oka Twego miłosierdzia.
Jezu słodki, Jezu miłości.

cyt. za Modlitwy, Katarzyna ze Sieny Wydawnictwo W drodze, Poznań 1990

O wieczna Trójco! Jesteś morzem bez dna, w którym im bardziej się pogrążam, tym bardziej się odnajduję, a im bardziej się odnajduję, tym bardziej szukam Ciebie. O Tobie nigdy nie można powiedzieć: teraz koniec!

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Piękna Katarzyna ze Sieny – rzeźba
Amore scaccia tutte le tenebre e illumina la luce brillante, rimuove tutta l’ignoranza e dà ottima conoscenza.” Catherina S.

Modlitwa Katarzyny ze Sieny. Chrystus, zbawienie nasze Genua, druga połowa października 1376

Wszechmogący Ojcze, Boże Wiekuisty, nieoceniona i najsłodsza Miłości! Rozpoznaję w Tobie, widzę i zachowuję w mym sercu to, że Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Tą drogą musi iść każdy człowiek by dojść do Ciebie. Dlatego też Twoja nieogarniona miłość przeciera i wytycza tę drogę oraz obdarowuje każdego podróżnika prawdziwą wiedzą płynącą z mądrości Twego Syna Jednorodzonego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Boże mój, Boże Wiekuisty, niezba­dane są Twoje wyroki

Clemente De Torres z Kadyksu, Mistyczne zaślubiny Katarzyny z Chrystusem, 1662 prawdopodobnie namalowany dla dominikanek z Sewilli, dziś w kolekcji prywatnej

Bracia, jakżeż godni nagany jesteśmy w oczach Bożych, kiedy drżymy ze strachu, a ta kobietka nas zawstydza. Mówię »kobietka« nie dla lekceważenia jej płci, ale dla podkreślenia jej kruchości i dla naszego zbudowania. Ona z natury powinna się lękać, nawet wtedy, gdybyśmy sami czuli się bezpieczni, a tymczasem my doznajemy strachu, a ona nic się nie boi, i jeszcze nas umacnia. Powinniśmy się wstydzić.

Le Mariage de Catherine de Sienne, 1740-1745, Pierre Hubert Subleyras., kolekcja prywatna
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Katarzyna była jak piękna lilia w czasach, kiedy wydawało się, że wszystkie autorytety upadły; była jak biała lilia bo była delikatna, czysta i bez grzechu, różowa lilia bo tkliwa, delikatna, zawsze chętna do pomocy, czerwona lilia, bo płonęła miłością, gorącokrwista, ale czerwono krwista również dlatego bo cierpiała wraz z Chrystusem

Katarzyna była zaskakująco czuła i tolerancyjna w stosunku do innych. Lubiła się śmiać, znajdowała przyjemność w śpiewie i kochała rozmawiać. Miała dar zjednywania sobie ludzi. Katarzyna akceptowała wszystkich takimi, jakimi byli.

– pisze jej współczesny biograf Don Brophy.

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Miłość rozprasza wszelkie ciemności i oświeca jasnym światłem, usuwa wszelką niewiedzę i daje doskonałe poznanie. – uważała Katarzyna

Nasz świat jest naznaczony głodem tożsamości. Dla wielu ludzi najbardziej palącym pytaniem jest: „Kim ja jestem?”. To było pytanie Katarzyny. Współczesne poznawanie samego siebie jest często narcystycznym zajmowaniem się sobą, introwersyjną koncentracją na własnym samopoczuciu i spełnianiu się. Jednak według Katarzyny, kiedy w końcu widzę siebie takim jaki jestem, nie odkrywam małego okruchu samotnego bytu. Katarzyna opisuje siebie jako „zamieszkałą i zadomowioną w celi poznania siebie”. Jeśli odważę się podjąć tę podróż w celu poznania siebie, wówczas odkryję jak jestem mały, nieporadny i ograniczony, lecz poznam również, że cały jestem kochany i ceniony

– tak uważa Timothy Radcliffe OP w wydanej przed kilku laty książce Święta Katarzyna patronką Europy

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Miłość rozprasza wszelkie ciemności i oświeca jasnym światłem, usuwa wszelką niewiedzę i daje doskonałe poznanie.

O jakże słodka jest dla duszy i jak miła dla Mnie, święta modlitwa, odmawiana w celi poznania siebie i Mnie, gdy oko intelektu otwiera się na światło wiary, a serce wypełnione jest moją miłością! Miłość ta stała się wam widzialna przez widzialnego Jednorodzonego Syna mego, który okazał ją przez krew swoją. Krew ta upaja duszę, przyodziewa ją ogniem boskiej miłości i daje jej pokarm w sakramencie, który złożyłem dla was w gospodzie ciała mistycznego, świętego Kościoła. Tym sakramentem jest Ciało i Krew Syna mojego, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, a rozdawnictwo jego powierzyłem rękom mojego namiestnika, który ma klucze tej krwi. (…)

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba

Miłość uwalnia człowieka od niewolniczej bojaźni i strachu, prowadząc go śladami tych, którzy naśladowali Chrystusa. Człowiek poznaje i widzi, że urodzili się oni tak samo jak on, rośli i jedli tak samo jak on, a w ich czasach odnajduje tę samą dobroć i szczodrobliwość Boga, jaką spotyka teraz.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
„L’Amour dissipe toutes les ténèbres et éclaire la lumière brillante, enlève toute ignorance et donne une parfaite connaissance. „Catherine S.

Powiedziałam Ci, drogi bracie, że jesteśmy zobowiązani do miłowania Boga, a teraz ci mówię, że ten, kto kocha, musi być użyteczny temu, kogo kocha, i musi mu służyć. Widzę jednak, że nie możemy uczynić nic pożytecznego dla Boga, gdyż nie przysłużymy się Mu naszym dobrem, ani też nie zaszkodzimy Mu naszym złem. Co powinniśmy zatem robić? Powinniśmy oddawać cześć i uwielbienie Jego Imieniu oraz prowadzić bardzo cnotliwe życie, powinniśmy ofiarować naszemu bliźniemu owoc i trud, to znaczy – uczynić coś pożytecznego dla niego oraz służyć mu w sposób miły Bogu, a jego wady znosić i dźwigać z prawdziwą, uporządkowaną miłością.

Il dialogo della divina provvidenza: Amazon.it: Caterina da Siena, santa,  Prigioni, Gabriele: Libri

Siena ma kolor sjeny. trudno, aby miało inny. Bajeczne miasto. Ceglasto brązowe. Całe zabytkowe centrum wpisane jest na światową listę zabytków Unesco. Jak mówią stare toskańskie legendy to piękne miasto założył Senio syn Remusa jednego z braci założycieli wiecznego miasta wykarmionych w lesie przez wilczycę. Herbem jest wilczyca w kolorach black&white. Siena to Catharina di Siena ale również znakomici rzeźbiarze Donatello oraz Nicolo Pisano i jego syn Giovanni Pisano. Maestro Donatello di Siena. Maestro Pisano. Średniowiecze jest piękne. Zwłaszcza w Sienie. Pisano to cudowna koronkowa fasada bazyliki w Sienie. Wydaje się że to praca koronczarki. Nie – to rzeźba. Maestro Nicolo. Stara Siena ma kolor sjeny palonej. Tylko katedra błyszczy niczym koronkowy ornament ze złoceniami. (fragment refleksji z kwietnia 2012 roku)

Krótkie refleksje Katarzyny i o Katarzynie mogę skończyć tylko Jej radą:

Bądź tym, kim Bóg chce żebyś był, a rozpalisz cały świat

I wszystko byłoby jasne, pod warunkiem, że wiemy kim Bóg chce abyśmy byli!

Dialogo della Divina Provvidenza: Testo Originale: Amazon.it: Da Siena,  Santa Caterina: Libri

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close