„Lilijne Ręce …”

Gabriel sprawuje władzę nad rajem. On decyduje, kogo wpuścić. I chociaż ostatnie słowo należy zawsze do Boga, On jest wykonawca Jego woli.

Bottega del garofalo, annunciazione, 1520-30 ca.jpg
Bottega del Garofalo, 1520-30
Gabriel, czyli Mąż Boży w słodkich woni podzięce przed Maryją i w Jej lilijne ręce oddaje decyzję

Kazimiera Zawistowska

Przenajświętsza
O wizjo! Biała wizjo! O białe konwoje
Archaniołów, niosących w słodkiej kantylenie,
Swojej Pani dostojnej, korne pozdrowienie!…

.

Tak też się stało dwa tysiące lat temu kiedy został jak wiemy z polecenia Boga posłany do młodziutkiej i pięknej dziewczyny, o czym corocznie przypomina nam kalendarz. Gdyby nie to wydarzenie nie mielibyśmy tego kalendarza a na pewno nie mielibyśmy takiego.

L2956 - Annonciation - Alessandro Allori (1535-1607).jpg
Alessandro Allori

Zwiastowanie
Kazimiera Zawistowska


 
 Zdrowaś Maryjo! W blasków powodzi
Goniec niebieski w Twe wrota wchodzi
I oblubieniec płaszczem purpury
Okrywa białość syjońskiej Córy.
Zdrowaś Maryjo!… O, lutnio w śnieniu!
Rozgraj swą duszę na łask promieniu,
Bij wonnościami jak cedr w świątyni,
Bo Pan w Twej duszy złoty siew czyni!…
Zdrowaś Mario! W blasków powodzi
Moc Najwyższego w Twe łono wchodzi
I pierś dziewicza pod lilią białą
Kwiat duszy swojej przemienia w ciało.

Zwiastowanie to wydarzenie jedyne i niepowtarzalne. I jedyne w swoim rodzaju. Nigdy wcześniej nic podobnego się nie wydarzyło ani nie zdarzyło się również później. jak mówi Biskup Robert z Santa Barbara jest to wydarzenie tak niezwykłe, że tylko Bóg mógł wpaść na jego pomysł.

Lorenzo di credi, annunciazione 1480 01.jpg
Lorenzo di Credi „

Przejasną świecisz glorią,
promienna, gwiazdolica,
w łunach Twoja wieżyca
wielbi Maryję Stanisław Wyspiański w dramacie Akropolis ustami Chóru

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. (…) Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.

Domenico Beccafumi 070.jpg
Zwiastowanie, Domenico Beccafumi

Bronisława Ostrowska
Przedwiośnie
Nad obudzonej ziemi łonem
Dzwon bije głośno, bezustannie
W powietrzu wiosną zbłękitnionem
Anioł zwiastował Marii Pannie!

***

Zwiastowanie

Leopold Staf

Ave Maria! Bądź pozdrowiona!

Słońce się w zachód przed tobą chyli

Z czcią, że co z ciebie zrodzi się, skona

W jego konania bolesnej chwili.

Ave Maria! Kłoni się tobie

Łanem szumiący kłos zboża świeży,

Że w wieczór trwogi, w smutku żałobie,

Chlebem Ostatniej będzie Wieczerzy.

Maestro abruzzese, annunciazione, 1560-65, da s. bernardino all'aquila, 00.jpg

Ave Maria! Rosa upada

Do stóp twych kornym pereł haraczem,

Że kiedyś żalu godzina blada

Krople jej zmiesza z twych oczu płaczem.

The Annunciation MET DT404.jpg
Luca Giordano i jego Zwiastowanie z MET Museum, w którym jest ponad sześćset dzieł sztuki z motywem Zwiastowania NMP
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436502

Ave Maria! Skroń tobie pieści

Powiew lecący z niw dali pustej,

Że skroń osuszy z potu boleści,

Gdy Weroniki zabraknie chusty.

Anton Raphael Mengs - Verkündigung Mariae - GG 144 - Kunsthistorisches Museum.jpg
Anton Raphae Mengs
https://www.khm.at/objektdb/detail/1206/

Gabriel, czyli Mąż Boży w słodkich woni podzięce przed Maryją i w Jej lilijne ręce oddaje decyzję

Ave Maria! Lilie łąkowe

Wielbią cię w słodkich woni podzięce,

Że ujmiesz cierniem wieńczoną głowę

W swoje przeczyste, lilijne ręce.

Anunciação (1742) - Agostino Masucci (Palácio Nacional de Mafra, Inv. N.º 139 Pint).png
Annunciation (1742), by Agostino Masucci. Currently in Mafra National Palace, Mafra, Portugal.

Ave Maria! Nad zmierzchłą glebą

Skowronki wdzięczne ślą tobie pienie,

Że na swych skrzydłach uniosą w niebo

Zgasłej miłości ostatnie tchnienie.

Giovanni Battista Tiepolo - Annunciation - WGA22256.jpg
Giovanni Battista Tiepolo, Annunciation 1724-25 The Hermitage, St. Petersburg

Ave Maria! Bądź pozdrowiona,

Że cała wieczność będzie ci dłużna

Plonu z katuszy twojego łona,

Bo najszczytniejszą z ofiar jest – próżna.

Leopold Staff

La Anunciación por Francisco de Goya.jpg
Goya

Salve Regina

Zawitaj, Pani świata,
niebieska królowa,
witaj, Panno nad Panny, gwiazdo porankowa.
Wieniec Twą skroń oplata,
zwity z promiennych liści:
o niech się w nich nadzieja biednych ludzi ziści!
Biała jak śnieg Twa szata,
a z białego–ć łona
lilija Twą czystością rośnie ubielona.
A wąż, który na ziemię przyniósł śmierć, przez Ciebie
został podeptan na wieki —
Salve Regina!
Jan Kasprowicz Hymn 
1902

Miłość idzie za poznaniem; niczego bowiem nie pokochasz – głosi Augustyn – jeśli wpierw tego nie poznasz. Otóż w aniołach istnieje poznanie naturalne. A więc istnieje w aniołach miłość naturalna. Św. Tomasz, Traktat o Aniołach

Fougères (35) Église Saint-Sulpice - Tableau - L'Annonciation - 01.jpg
L’Annonciation. Tableau de l’école de Nicolas Coypel

Ponieważ sam tylko Bóg jest dobrem powszechnym, obejmującym sobą także
anioła, człowieka i wszelkie stworzenie – jako że każde stworzenie z natury należy do
Boga co do tego, czym jest i że jest – dlatego anioł i człowiek naturalną miłością miłują
Boga przed wszystkim i bardziej niż siebie samych. W przeciwnym razie, tj. gdyby
anioł i człowiek naturalnym pędem miłowali siebie samych bardziej niż Boga, miłość
naturalna byłaby przewrotna (…)

Peter Paul Rubens - Annunciation - WGA20189.jpg
Rubens
https://www.khm.at/objektdb/detail/1607
Gabriel, czyli Mąż Boży w słodkich woni podzięce przed Maryją i w Jej lilijne ręce oddaje decyzję

Szczęśliwość oznacza końcowe udoskonalenie rozumnej czy duchowej natury; stąd też naturalnym zrywem pragnie się szczęścia, jako że każda rzecz naturalnym pędem pragnie swojego końcowego udoskonalenia. Otóż owa końcowa czy ostateczna doskonałość natury rozumnej czy duchowej jest dwojaka: pierwsza, do której
można dojść siłą własnej natury; ona także zwie się w jakiś sposób szczęściem lub
szczęśliwością; w tym właśnie znaczeniu Arystoteles za ostateczną szczęśliwość człowieka uznawał szczytową, najdoskonalszą czynność człowieka: kontemplację, którą on może w życiu doczesnym kontemplować najwznioślejszy z przedmiotów myśli: Boga. Wszelako ponad tą szczęśliwością istnieje inna: ta, której oczekujemy w życiu przyszłym, kiedy to „ujrzymy Go takim, jakim jest”; ale to – jak wyżej uzasadniono – przekracza siły naturalne każdej myśli stworzonej.(…)

Peter Paul Rubens - Annunciation - WGA20250.jpg
Rubens raz jeszcze z 1628, Rubens House, Antwerpia

Miłować Boga bardziej niż siebie i nad wszystkie rzeczy, jest naturalne nie tylko dla anioła i człowieka, ale dla każdego stworzenia – kimkolwiek by ono było. Jest to więc podstawowe prawo naturalne. Dla człowieka jest ono również prawem pozytywnym: „Będziesz miłował Pana Boga twego”.
Stworzenie, to część; Bóg to całość: całość dobra i istnienia. Jak widać, w grę tu wchodzi zasadnicze rozróżnienie: byt (dobro) przez istotę; byt (dobro) przez udział.Pobudką więc miłości Boga jest: a. zależność bezwzględna od Niego co do istnienia; b. Bóg jest samą dobrocią, pełnią dobra, jego źródłem
Traktat o Aniołach.

Leonardo
Gabriel, czyli Mąż Boży w słodkich woni podzięce przed Maryją i w Jej lilijne ręce oddaje decyzję

Celem życia człowieka jest wędrówka do Boga – mawiał genialny poeta czterech epok literackich od neoromantyzmu poczynając Leopold Staff, którego siedem strof wiersza Zwiastowanie zacytowałam. Zwiastowanie nam o tym po raz kolejny przypomina. Ono było początkiem. Faktem, który rozpoczął naszą erę, nasz czas i nasze dzieje. Erę Jezusa Chrystusa.

A końcem? Końcem będzie dojście do Boga odpowiadając na stwierdzenie poety. Zakończę więc jego modlitwą, bo jest nie tylko piękna ale nadal aktualna i pełna poezji. Prostej a jednocześnie wzniosłej. To po prostu poezja najwyższych lotów bo prowadzi nas do Boga jak chce tego Autor.

Chroń, Panie, wątłą mojej duszy zieleń,
Od podeptania i martwych spopieleń,
Abym wśród życia Ostatniej Wieczerzy
Czuł jej aromat balsamiczny, świeży.

Leopold Staff

W tytule obraz Francisco Rizi z Muzeum w Prado, który namalował jako część ołtarza Bożonarodzeniowego w dawnym klasztorze Los Ángeles w Madrycie. Tryptyk obejmował również Pokłon Trzech Króli i Ofiarowanie w świątyni, które również są obecnie w Prado.

Francisco Rizi – artysta, który nadał malarstwu barokowemu w Madrycie najwyższy stopień dynamizmu i bogactwa kolorów – wykorzystał ekspresyjne możliwości Zwiastowania, aby skomponować jeden z najciekawszych i najbardziej dopracowanych obrazów w swoim dorobku. Zamiast umieszczać scenę we wnętrzu domowym, jak to miało miejsce w gotyckich i renesansowych przedstawieniach, Rizi tworzy niejednoznaczną scenerię – zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz – pozwalając mu wypełnić obraz światłem. – czytamy na stronie muzeum. Obraz jest pełen intymności i niezwykłego piękna. Ale który obraz przedstawiający Zwiastowanie taki nie jest? A są ich setki w muzeach i nie wiem, czy jest na świecie ktoś, kto widział je wszystkie. Dlatego wybrałam kilka. Są olśniewające, tak jak olśniewające dla Maryi musiało być Zwiastowanie. Ale Bóg wiedział do kogo posyła Anioła i choć Maryja była zdumiona, zaskoczona i pytała jakże się to stanie ? wiedziała też, że Panu Bogu się nie odmawia. My możemy tylko uczyć się od Niej, bo przecież sami z siebie nic więcej nie umiemy! Ave Maria!

Zwiastowanie Francisco Rizi
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-annunciation/ca6bdfd5-4562-4bd3-8832-d6ec61dfd5b1?searchid=da79c86f-3864-24ca-529d-3f4a6761ce59

w muzeum jest jeszcze drugi obraz Zwiastowania Francesca Rizi oraz blisko siedemdziesiąt obrazów innych mistrzów pędzla przedstawiających Zwiastowanie

.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close