Litania do Niosącej Światło

Ona Światło na świat nam przyniosła – mniej więcej tak śpiewamy w jednej z pieśni.

Ona jest Światłem, więc światło przynosi, nie może bowiem przynosić światła ten, kto nie ma go w sobie. Swiatłem bowiem jest Bóg. Ona przynosi Boga. I tak jest od dwóch tysięcy ponad lat. I takie są fakty. Fakty, które tworzą naszą historię. Nasze życie. Nasze dzieje. Nasza erę. Nowa erę. Czy to się komuś podoba czy nie. O faktach mówi historia a historę wypada znać, chociaż dzisiaj wielu zapomniało co wypada, a czego nie wypada znać, robić i umieć.

Maryja więc udaje się w duchu miłości do domu swej krewnej. Przy wejściu, w odpowiedzi na pozdrowienie Maryi, Elżbieta, „napełniona Duchem Świętym”, czując szczególne poruszenie dziecka we własnym łonie, wielkim głosem pozdrawia Maryję: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” (por. Łk 1, 40-42). Ten okrzyk czy też aklamacja Elżbiety weszła później do modlitwy Zdrowaś Maryjo jako dalszy ciąg pozdrowienia anielskiego, stając się w ten sposób jedną z najczęstszych modlitw Kościoła. Jeszcze więcej mówią dalsze słowa Elżbiety zawarte w pytaniu: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1, 43). Elżbieta daje świadectwo Maryi: rozpoznaje i głosi, że przed nią stoi Matka Pana, Matka Mesjasza. W tym świadectwie uczestniczy też syn, którego Elżbieta nosi w swoim łonie: „poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie”. „Dzieciątko” — to przyszły Jan Chrzciciel, który nad Jordanem wskaże na Jezusa jako Mesjasza – pisze Święty Jan Paweł II, Redemptoris Mater/Matka Odkupiciela, 12.

Myślę, że najwyższy czas po dwóch tysiącach lat przyjąć ten fakt do wiadomości, bo od niego liczymy czas i historię. I nową erę.

Podobnie jak kiedyś Rzymianie liczyli czas od założenia Rzymu, a Żydzi mają teraz rok 5780 bo liczą czas od wyprowadzenia z niewoli egipskiej i ciągle czekają na swojego Mesjasza, chociaż On już dawno zawitał na ziemię. Ich ziemię. Muzułmanie tymczasem mają dopiero 1441, bo liczą od swego proroka, ale oni byli zawsze spóźnieni i pewnie tacy pozostaną. Chińczycy od ponad stu lat przejęli kalendarz gregoriański czyli nasz chrześcijanski, ale to nie zmienia faktu, że dalej obchodzą swój rok po swojemu i mają rok jakiegoś zwierzaka. No i wszystko przez ten ich nowy rok, bo najpierw się zjechali do domu na obchody a potem rozwieźli odzwierzęcego wirusa po świecie i mamy co mamy. Oni wyjechali z wirusem a w Chinach normalnie wszyscy pracują, gospodarka hula, prawie pierwsza na świecie. I o to chodziło. Naturalna, nieomal zwierzęca eliminacja konkurencji europejskiej i amerykańskiej. Prawie jak w łańcuchu pokarmowym. Wszystko przez nowy rok. Smoka. A raczej smok w roku szczura.(…)

La Visitation Atelier du Maître de 1518, huile sur chêne, vers 1515, National Gallery, Londres

Ale wrócmy do Niej. Bo to Ona nas dzisiaj interesuje.

Podobny obraz

(…) Ona niesie światło.

Die Heimsuchung Mariens /The Visitation, 1695/1696, by Luca Giordano Luke 1:39-56
Visitation of the Blessed Virgin Mary

Maryja jest pośredniczką wszelkich łask, a przede wszystkim przywrócenia grzesznika do przyjaźni z Bogiem. Zaraz po zwiastowaniu idzie do Elżbiety z miłością, która rozlała się w Jej duszy i sercu, bo pełna jest Bożej miłości. Miłość Maryi jest nie mniej obecna dzisiaj niż w czasie Nawiedzenia. Teraz jest jeszcze bardziej niż wtedy chętna do promowania szczęścia i pocieszania smutków tych, którzy przychodzą do Niej po pomoc. Dlaczego? Dlatego, bo wie czym jest bliskość Boga i jakie daje szczęście. I jaką daje pełnię i poczucie spełnienia w życiu.

Artysta malowali często Józefa obecnego w tej scenie, bo też nie wiemy jak było, być może Józef w trosce o Maryję towarzyszył jej do Elżbiety i odprowadził Ją do Niej, zostawił Marię aby opiekowała sie kuzynką i wrócił do domu? Tego nie wiemy, ale artysta/artyści móął tak interpretować, dla nas to ważne, bo mamy Rok Józefa a prawdziwy mężczyzna jak wiemy, a takim był Józef nigdy nie zostawia kobiety samej, zwłaszcza jak spodziewa się dziecka i udaje sie w podróż przez góry.

MATKA ODKUPICIELA zajmuje ściśle określone miejsce w planie zbawienia, bowiem „gdy (…) nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4, 4-6) – pisał w swej cudownej Encyklice 33 lata temu opublikowanej w Święto Zwiastowania Pańskiego nasz Wielki Jan Paweł II.

The Visitation / La Visitación // 1662 // José Moreno // Museo del Prado // #VirginMary #SaintElizabeth https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-visitacion/47ef41e2-fb34-470a-a66e-a3d60ef297be?searchid=06eaab07-2acb-b421-ba57-3b0fb3400711

List do Efezjan, mówiąc o „majestacie łaski”, jaką „Bóg i Ojciec (…) obdarzył nas w Umiłowanym”, dodaje: „w Nim mamy odkupienie przez krew” (Ef 1, 7). Wedle miary wyrażonej w uroczystym nauczaniu Kościoła, ów „majestat łaski” objawił się w Bogurodzicy przez to, że została Ona odkupiona „w sposób wznioślejszy” 24. Za sprawą bogactwa łaski Umiłowanego, ze względu na odkupieńcze zasługi Tego, który miał stać się Jej Synem, Maryja została uchroniona od dziedzictwa pierworodnego grzechu25.

Maryja więc udaje się w duchu miłości do domu swej krewnej. Przy wejściu, w odpowiedzi na pozdrowienie Maryi, Elżbieta, „napełniona Duchem Świętym”, czując szczególne poruszenie dziecka we własnym łonie, wielkim głosem pozdrawia Maryję: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” (por. Łk 1, 40-42). Ten okrzyk czy też aklamacja Elżbiety weszła później do modlitwy Zdrowaś Maryjo jako dalszy ciąg pozdrowienia anielskiego, stając się w ten sposób jedną z najczęstszych modlitw Kościoła. Jeszcze więcej mówią dalsze słowa Elżbiety zawarte w pytaniu: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1, 43). Elżbieta daje świadectwo Maryi: rozpoznaje i głosi, że przed nią stoi Matka Pana, Matka Mesjasza. W tym świadectwie uczestniczy też syn, którego Elżbieta nosi w swoim łonie: „poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie”. „Dzieciątko” — to przyszły Jan Chrzciciel, który nad Jordanem wskaże na Jezusa jako Mesjasza.

W ciągu lat ukrytego życia Jezusa w domu nazaretańskim, życie Maryi jest również „ukryte z Chrystusem w Bogu” (por. Kol 3, 3) przez wiarę. Wiara bowiem — to obcowanie z tajemnicą Boga. Maryja stale, na co dzień, obcuje z niewypowiedzianą tajemnicą Boga, który stał się człowiekiem, z tajemnicą, która przewyższa wszystko, co zostało objawione w Starym Przymierzu.

Jest cudowna Litania do Maryi niosącej Światło. I dzisiaj kiedy najbardziej potrzebujemy światła, bo ciemności kryją ziemie, a słońce zachodzi zaraz po obiedzie taką litanię chciałam przypomnieć. Jest wyjątkowo piękna. Tą litanią modlą się każdego dnia siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Marianek czyli Maryi Niepokalanej.

Litania do Maryi, niosącej Światło

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.


Maryjo niosąca Jezusa – Światłość świata, bądź przy nas!

Maryjo niosąca Jezusa – Światło Życia, bądź przy nas!

Maryjo niosąca Jezusa – Światło Życia, bądź przy nas!

Maryjo niosąca Jezusa – Światło Życia, bądź przy nas!

Maryjo niosąca Jezusa – Światło Prawdy, bądź przy nas!

Maryjo niosąca Jezusa – Światło Wiary i Nadziei, bądź przy nas!

Maryjo niosąca Jezusa – który oświeca blaskiem Ojca, bądź przy nas!


Maryjo niosąca Jezusa – który oświeca Miłością Ducha Świętego, bądź przy nas!

Maryjo niosąca Jezusa – Światło Krzyża, bądź przy nas!


Maryjo niosąca Jezusa – Światło Pokoju i Pojednania, bądź przy nas!

Maryjo niosąca Jezusa – Światło oślepiające demony, bądź przy nas!

Maryjo napełniona Światłem, bądź przy nas!
Maryjo przynosząca Światło, bądź przy nas!
Maryjo zapalająca Światło, bądź przy nas!
Maryjo ochraniająca Światło, bądź przy nas!

Maryjo, Niewiasto obleczona w Słońce, bądź przy nas!
Maryjo, Gwiazdo wskazująca drogę, bądź przy nas!
Maryjo, Promieniu Światła Bożego, bądź przy nas!

Paolo de Matteis - The Annunciation.jpg


Maryjo niosąca Jezusa wątpiącym i zagubionym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa zniewolonym i udręczonym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa zrozpaczonym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa umierającym, bądź przy nas!


Maryjo niosąca Jezusa pogrążonym w grzechach, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa samotnym i odrzuconym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa smutnym i płaczącym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa ufnie czekającym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa spragnionym Miłości, bądź przy nas!


Maryjo niosąca Jezusa ubogim w duchu, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa miłosiernym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa wprowadzającym pokój, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa cierpiącym dla sprawiedliwości, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa radującym się, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa pojednanym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa każdemu, kto na świat przychodzi, bądź przy nas!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Ojcze Miłosierny, Który wybierasz małych o pokornych, aby przez nich objawić Swoją chwałę,
bądź uwielbiony, gdyż zechciałeś Niepokalaną Maryję uczynić Tą,
Która przynosi nam Twojego Umiłowanego Syna
Jezusa Chrystusa – Światłość Prawdziwą,
Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Zwiastowanie w sztuce - Parafia ZNMP w Dębem
Luca Giordano „Nie lękaj się Maryjo!”

Nie lękaj się więc – mówi do nas dzisiaj Maryja, zupełnie tak samo jak powiedział do Niej Anioł Gabriel ponad dwa tysiące lat temu. Przychodzę Ci z pomocą. Zupełnie jakby chciała powiedzieć – Ja też przeżyłam lęk, kiedy zobaczyłam Gabriela. Nie lękaj się! Przynoszę Ci Światło. Światło na oświecenie pogan. I owiec, które poginęły z domu Izraela!

Na zdjęciach cudowne motywy ewangeliczne Zwiastowanie, Spotkanie Maryi z Elżbietą, Adoracja pasterzy, Pokłon Mędrców, Świeta Rodzina, Ofiarowanie w Światyni. Z Prado. Francesco Rizi i jego obrazy, których jest w madryckim muzeum ponad dwadzieścia. Opowiada historię Maryi od Zwiastowania oraz dzieciństwo Jezusa. Obrazy wyjątkowo piękne, pełne wdzięku i natchnionej aury, która emanuje ze wszystkich obrazów Francesca, pracującego na zlecenie klasztorów i papieża oraz odbiorcó windywidualnych, którzy chcieli mieć w swych domach piękno Ewangelii wymalowane na płótnie. Równiez jego nauczyciela Carducho, którego w Prado reprezentuje ponad dwieście. Co ciekawe – obrazów Zwiastowania róznych autorów jest w Prado blisko setka. Tak. Tylko w jednym muzeum. Tyle piękna na raz. Jesteśmy w stanie to przyjąć?! Nie wiem. Mnie to piękno nie tylko zachwyca, olśniewa, zdumiewa ale również obezwładnia. Tak jak Maryja swym pięknem obezwładnia. Dlatego możemy Ją tylko wielbić i dziękować Jej słowami litanii za Światło, które nam przynosi na ziemię. Ziemię spowitą w mrok i ciemność, aby ujrzała Światłość Wielką!Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close